Dutch Roots-congres krijgt vorm

Het IFAJ2018 World Congress krijgt steeds meer gestalte. Medio april presenteert Dutch Roots de hoofdlijnen van haar programma tijdens IFAJ2017 in Zuid-Afrika. Vlot erna start de earlybird-inschrijving voor het Dutch Roots-congres. In 2017 moet nog veel werk worden verzet om het programma gedetailleerd invulling te geven met een doortastende congresorganisatie.

Afgelopen jaar
In 2016 bouwden ruim 20 NVLJ-vrijwilligers samen met manager Esther Rozeboom aan het congresprogramma. De afgelopen en komende maanden staan in het teken van verbindingen leggen met participanten: partijen uit bedrijfsleven, wetenschap en overheden, die bijdragen met kennis, netwerk en budget. Volgens het Dutch Roots-bestuur is het congres een succes als het wereldwijd tot een ‘rijkdom aan exposure’ leidt, en als deelnemers enthousiast naar huis terugkeren. De congresorganisatie zet ambitieus in, met het streven om 400 deelnemers aan te trekken.

Karakter
Dutch Roots wordt gekarakteriseerd door het vakmanschap, de kennis, de producten en het genetisch materiaal waar de Nederlandse agrarische sector wereldwijd bekend om staat. Deze vier aspecten komen in het congresprogramma terug in de sectoren melkveehouderij, akkerbouw, intensieve veehouderij en tuinbouw. Het journalistieke programma focust vervolgens op de uitdagingen waar de agrarische sector de komende decennia wereldwijd mee te maken zal krijgen: Voedselzekerheid, Urbanisatie, Vergrijzing boerenstand, Milieu/klimaat/energie, Grond- & hulpstoffen en Digitalisering & data.

Aandacht voor keerzijdes
De uitdagingen van de agrarische sector zijn opgesteld tijdens de Denktanksessie Zuivel, die stichting Dutch Roots samen met de NVLJ op 7 november 2016 in Zegveld organiseerde. De bijeenkomst leerde dat enige bescheidenheid gepast is: naast de kennis en het innovatieve karakter van Nederland moeten we ook aandacht hebben voor de keerzijdes die de omvangrijke landbouwsector op ‘postzegel Nederland’ beslist kent.

Ondanks beperkingen en knelpunten is de agrarische sector in ons land nog steeds concurrerend. Het vermogen om in onderlinge samenspraak voortdurend te blijven ontwikkelen en aan te passen, roept respect op bij collega’s in het buitenland.

Verdere uitwerking
De verdere uitwerking van het programma gebeurt tijdens de volgende Denktanksessie in mei dit jaar. Ook krijgen (potentiële) deelnemers aan het congres de vraag voorgelegd welk beeld zij hebben bij de genoemde uitdagingen en tot welke concrete vraagstukken dit leidt bij agrarisch ondernemers in hun eigen land. Dezelfde vragen leggen we voor aan ondernemers met ‘Dutch roots’, die zich in het buitenland vestigden. Vervolgens krijgt alle inbreng een plek in het journalistieke programma dat een plenair deel en diverse tours kent.